Hjem


Identifisering av barn med språkforståelsesvansker

Førskoleårene er kritiske for barns språkutvikling. Vi utvikler en test som kan brukes til å identifisere barn som har vanskeligheter med språkforståelse, slik at de kan få den støtten de trenger i en tidlig alder.

Et barnehagebarn leser en bok

LURI (lytteforståelse test)

LURI er en forsker-utviklet lytteforståelse test. Den består av 11 korte historier med tre til fem tilknyttede spørsmål. Historiene handler om engasjerende temaer (som mat, følelser, dyr og spesielle anledninger) og inneholder et bredt utvalg av ord og uttrykk. Historiene har forskjellige vanskelighetsgrader, og svarene krever en kombinasjon av hukommelse og slutning.

  • 11 korte historier
  • 3-5 spm. per historie
  • Totalt 42 spm.
  • Hukommelse og slutning

Utføring av testen: En voksen leser historiene. Etter hver historie stiller den voksne spørsmål om historien de nettopp har lest.

Tilgjengelig på 3 språk

Testen er tilgjengelig på engelsk, norsk og kinesisk. Testene er skreddersydd for de forskjellige språkkulturene.