Om LURI

Språkforståelse

Språkferdighetene som barna utvikler i førskoleårene skaper et grunnlag for senere suksess i skolen, arbeidslivet og deltakelse i samfunnet. Språkforståelse innebærer evnen til å forstå fortellinger og hva folk sier. Hvor godt barnet forstår avhenger av flere ferdigheter, inkludert ordforrådskunnskap, syntaktiske- (dvs. strukturen til setninger) og morfologiske-ferdigheter (dvs. ordform). Språkferdighetene utvikler seg raskt mellom 2 og 6 års alderen. Allerede i barnehagen kan vi se betydelige variasjoner i språkforståelsesevnen blant barn. Barn med språkforståelsesvansker i førskoleårene forblir ofte hengende etter gjennom livet. Disse barna risikerer også å slite senere i livet med skole og sosiale samspill – noe som igjen vil påvirke deres evne til å finne arbeid og delta i samfunnet. Forskning viser at det er mulig å forbedre språkforståelsen hos barn med språkvansker ved å gripe inn i tidlig alder (Hagen, Å. M., Melby-Lervåg, M., & Lervåg, A., 2017). For å gi strevende barn den støtten de trenger, må vi først identifisere dem. Med LURI kan du vurdere barns evne til å forstå informasjon (dvs. korte historier), å huske informasjonen på kort sikt og å kunne knytte forbindelser som ikke er eksplisitt angitt (trekke slutninger). Dette er ferdigheter som anses som avgjørende for senere utvikling av språk og leseforståelse.


LURI (lytteforståelse test)

Identifisering av barn med språkforståelsesvansker

En første versjon av denne vurderingen (LURI) er tilgjengelig og måler barns lytteforståelse. I motsetning til mange andre vurderinger, krever ikke LURI-vurderingen omfattende opplæring for å administrere og kan introduseres som en del av hverdagsaktivitetene.

Les om hvordan LURI ble brukt til å måle lytteforståelse i denne intervensjonsstudien -> Hagen, Å. M., Melby-Lervåg, M., & Lervåg, A. (2017).

LURI lytteforståelse test - historie 4

LURI er en forsker-utviklet lytteforståelse test. Den består av 11 korte historier med tre til fem tilknyttede spørsmål. Historiene handler om engasjerende temaer (som mat, følelser, dyr og spesielle anledninger) og inneholder et bredt utvalg av ord og uttrykk. Historiene har forskjellige vanskelighetsgrader, og svarene krever en kombinasjon av hukommelse og slutning.

  • 11 korte historier
  • 3-5 spm. per historie
  • Totalt 42 spm.
  • Hukommelse og slutning

Utføring av testen

En voksen leser historiene. Etter hver historie stiller den voksne spørsmål om historien de nettopp har lest.

Tilgjengelig på 3 språk

The test is available in English, Norwegian and Chinees. The tests are tailored to the different language cultures.


Åste M. M. Hagen

LURI Assessment ble utviklet av Åste Hagen. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Åste er medlem av forskningsgruppen TextDIM.

Utdanning

  • Ph.D. i pedagogisk psykologi, Universitetet i Oslo, 2012
  • Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning, Universitetet i Oslo, 2005
  • Bachelor i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo, 2003
E-post: ammhage@isp.uio.no
Tlf.: +47-22857025

Doris Baker, Associate Professor, SMU, Dallas Texas

Rebecca Knoph, PhD Candidate, Department of Education, University of Oslo

Joshua Lawrence, Professor, Department of Education, University of Oslo

Monica Melby-Lervåg, Professor, Department of Special Needs Education, University of Oslo

Arne Lervåg, Professor, Department of Education, University of Oslo

Jenny Michelle Thorbjørnsen, MA Candidate, Department of Education, University of Oslo

Wenjie Zhang, Associate Professor, Hunan Normal University, Hunan China