Publisering

Forbedre oddsen: Identifisering av språkaktiviteter som støtter språkutviklingen for førskolebarn med knapt ordforråd.

august 13, 2019

Hagen, Å. M. (2018). Improving the Odds: Identifying Language Activities that Support the Language Development of Preschoolers with Poorer Vocabulary Skills. Scandinavian Journal of Educational Research, 1–15. https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1258727

SAMMENDRAG

Målet med studien er å bestemme hvilke språkaktiviteter norske førskolebarn deltok i og undersøke om disse språkaktivitetene forutsier barnas språkforståelse. Vi testet barn (n = 134) med språktiltak i alderen 4/5 og 5/6 år og intervjuet lærerne deres (n = 71) om hva slags språkaktiviteter barna engasjerte seg i løpet av det skoleåret. Lærerne rapporterte om forskjellige språkaktiviteter i klasserommet, alt fra uformell språkstimulering av hverdagslige situasjoner til mer eksplisitte språkaktiviteter som boklesing, språkspill, ordforrådsopplæring og skoleforberedende grupper. Boklesing (hver dag) hadde en betydelig sammenheng med barns språkforståelse.